Rady na cestu


CESTOVÁNÍ DO VELKÉ BRITÁNIE

Vstupovat na území Velké Británie lze pouze na základě platného cestovního pasu s dobou platnosti po celou dobu pobytu.
Občané ČR/EU mohou na území Velké Británie vstupovat bez víz v případě, že se jedná o dočasný pobyt za účelem turistiky nebo návštěvy rodiny nebo známých. Bezvízový pobyt může trvat nejdéle 6 měsíců.

Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii, která by měla případ zaevidovat a postiženému předat minimálně tzv. referenční číslo nahlášeného případu.
Doporučujeme každou ztrátu či odcizení cestovního dokladu nahlásit co nejdříve úřadům v ČR, či Velvyslanectví ČR v Londýně nebo Generálnímu konzulátu ČR v Manchesteru.

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.
Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru.

Při pobytu ve Velké Británii je zakázáno držení kapesních nožů nebo plynových sprejů (pepřový sprej apod.). Dle zákonných ustanovení Velké Británie je nůž s čepelí delší než 7,62 cm považován za útočnou zbraň, a za držení či manipulaci s takovýmto nožem na veřejnosti hrozí trestní postih.

Nezapomeňte si při příjezdu do Anglie seřídit čas. V Londýně je o hodinu méně než v České republice, a to bez ohledu na roční období.

Oficiální měnou Velké Británie je britská libra. Z důvodu příznivějšího kurzu doporučujeme libry směnit již před odjezdem v České republice.
Vzhledem k tomu, že cesta do Velké Británie vede přes Německo, Francii a Belgii, doporučujeme mít s sebou drobné mince EUR. Toalety bývají zpoplatněny částkou 0, 50 EUR - 1 EUR. Za kupon, který dostanete při vstupu na toalety, Vám bude odečtena částka při případném nákupu na čerpací stanici.


UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÝCH RODINÁCH

Složení britských rodin bývá obvykle velmi pestré od mladých manželů s malými dětmi, přes střední generaci, až po starší manželské páry, či osamělé dámy. Británie je stát multikulturní, a proto je třeba počítat i s tím, že ubytování může být i v rodinách odlišné barvy pleti nebo jiného náboženského vyznání. Konkrétní ubytování nemůže CK v žádném případě ovlivnit.
Na hostitelské rodiny jsou kladeny vysoké nároky, které musí ve všech bodech splňovat. Rodiny prochází přísným výběrovým řízením, kdy se mimo jiné prověřuje trestní bezúhonnost nejen samotné hostitelské rodiny, ale i jejích nebližších členů. Rodiny jsou přátelské a pohostinné, se slušným vystupováním. Totéž se očekává i od studentů.

V ceně zájezdu je zahrnuta každodenní doprava studentů za doprovodu hostitelské rodiny na místo srazu s ostatními účastníky školního zájezdu. Hostitelská rodina přebírá při převzetí za studenta plnou zodpovědnost až do doby návratu druhého dne. Studenti dále nemají povoleno vzdalovat se ve večerních hodinách z hostitelské rodiny.

S ohledem na transfery osobními auty hostitelských rodin z a na místa srazu, je nutné mít menší zavazadla. V případě, že se zavazadlo nevejde do zavazadlového prostoru osobního auta, musí si student zajistit transfer do hostitelské rodiny Taxi službou na vlastní náklady!

Ložní prádlo zajišťuje hostitelská rodina, hygienické potřeby a ručník si účastníci vozí vlastní.
Jelikož mají Britové odlišný typ elektrických zásuvek, je nutné si s sebou vzít adaptér.


STRAVOVÁNÍ

Stravování probíhá formou plné penze = snídaně, oběd ve formě balíčku a teplá večeře. Strava začíná večeří, při příjezdu do rodiny a končí snídaní a předáním posledního obědového balíčku.
Snídaně se většinou skládá z toastů, másla, marmelády, cornflakes s mlékem, k pití džus, čaj nebo káva.
Oběd v balíčku obsahuje sendvič, malé pití (0,2 – 0,5 l), ovoce, sušenku apod. K večeři zpravidla bývá maso a příloha, pizza, těstoviny, salát, dezert apod.

Při zpáteční cestě obdrží každý účastník jako dárek malou svačinku.


VÝUKA ANGLIČTINY

Výuka probíhá výhradně britskými lektory s akreditací pro výuku angličtiny. První den proběhne rozdělení do skupin podle úrovně jazykových znalostí. Každá vyučovací hodina trvá cca 45 minut a poté následuje 5 – 10 minutová přestávka. Studijní materiály obdrží studenti od lektorů. Psací potřeby, sešit a slovník je nutné mít vlastní.
Studenti se při vyučovaní musí chovat slušně, nesmí mluvit sprostě, vyrušovat, chodit při hodině apod. Dále je pak velmi nevhodné mluvit při hodinách česky. Je to nezdvořilé vůči lektorům, kteří jim nerozumí.
Na konci kurzu obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzu.


PRŮVODCE

U všech našich zájezdů je v ceně profesionální průvodce. Průvodce podává výklad o památkách a pamětihodnostech, řeší připomínky studentů/pedagogů a organizační věci. V žádném případě nedohlíží na studenty.


KAPESNÉ

K ceně zájezdu je nutné počítat ještě s kapesným na vstupné do památek a atrakcí, případně i s jízdným na metro/vlak nebo plavbu lodí a kapesným pro vlastní potřebu. Celková částka se liší dle zvoleného programu.


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cena zájezdu zahrnuje komplexní cestovní pojištění, které obsahuje léčebné výlohy v zahraničí, úraz, odpovědnost, pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a storno zájezdu (pojišťovna uhradí 80 % ceny zájezdu v případě neúčasti na zájezdu ze zdravotních důvodů - nutno doložit lékařskou zprávou).
Občané ČR se musí při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí sámi. Uschovejte si pečlivě všechny doklady a lékařské zprávy pro vyřízení s pojišťovnou po návratu do ČR.


MÍSTO ODJEZDU

Autobus přistavíme přímo k Vaší škole nebo na jiné dohodnuté místo.