Informace o památkách


HOUSE OF PARLIAMENT

Komplex budov britského parlamentu se nachází ve středu města na levém břehu Temže a
je sídlem Sněmovny Lordů a zároveň i Dolní sněmovny.
Historie budovy Londýnského parlamentu sahá až do 11. století, kdy byla postavena a je spojována s anglickým panovníkem Eduardem III. Ve čtyřicátých letech 19. století byl však parlament výrazně poškozen požárem. Novodobou podobu potom nastolil architekt Sir Charles Barry a to ve stylu neogotismu avšak se zahrnutím pozůstalých prvků dřívějších dob. V průběhu druhé světové války byl parlament několikrát bombardován, naštěstí se však podařilo po dílčích rekonstrukcích jeho zdárné dochování až do dnešní doby.
House of Parliament čítá více než tisíc místností.


BIG BEN

Big Ben téměř 14ti tunový zvon ve světoznámé, 106 metrů vysoké, věži Houses of Parliament, který odbíjí každou celou hodinu a jeho zvuk zná velmi dobře každý obyvatel Londýna. Zvon byl pojmenován po Siru Benjaminu Hallovi, který byl váženým Vrchním komisařem veřejných prací. Zvon byl slavnostně instalován v roce 1858. Srdce zvonu váží 203 kg a doba mezi jednotlivými údery Big Benu je pět vteřin.
Podobně unikátní jako zvon Big Ben jsou hodiny na věži. Jsou totiž největší v celé Velké Británii. Hodiny jsou vyrobené z duté mědi a mají 4 ciferníky s průměrem 7,5 m a minutovou ručičku, která je pro změnu dlouhá 4,25 m. Hodiny téměř nepřetržitě fungují od května roku 1859, jsou tedy o rok mladší než zvon Big Ben.


WESTMINSTER ABBEY

Westminsterské opatství je především krásný gotický kostel, zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nacházející se kousek od řeky Temže a je velice oblíbenou historickou památkou Londýna. Opatství slouží i jako hrobka mnohých panovníků, státníků, básníků, kněžích ale i hrdinů a najdeme zde hrobky takových historických ikon, jakými jsou Charles Dickens, Charles Darwin nebo Geoffrey Chaucer. Ostatky krále Edwarda, který opatství v roce 1065 nechal vysvětit, byly pohřbeny přímo před hlavním oltářem kostela, v roce 1161 byly přesunuty do nového hrobu.
Opatství se stalo tak velkou historickou ikonou, že jej panovníci používají léta jako korunovační místo, nebo místo královských svateb. Od roku 1066 byli všichni angličtí králové s výjimkou třech, korunování ve Westminsterském opatství. Událo se zde mnoho významných historických událostí, například královské svatby. První byli v opatství oddáni již v roce 1100 král Jindřich I. a princezna Matylda Skotská, zatím poslední zde byli v dubnu 2011 oddáni i princ William a Catherine Middleton.
V opatství najdete také více než 600 památek, jako například sbírku sousoší. V roce 1993 zde byl odhalen a zpřístupněn veřejnosti i památník Československých vojáků a letců, kteří zde bojovali za druhé světové války.


ST. PAUL´S CATHEDRAL

Na místě, kde stojí velkolepá katedrála svatého Pavla, předcházelo několik křesťanských svatyň. První křesťanský kostel, který tady stál, byl dřevěný a vyrostl již v 7. století. Už tehdy však byl zasvěcen apoštolu Pavlovi. Později zde stály mohutné kostely z kamene, které postavili Sasové a Normané. Další stavbou kostela svatého Pavla měla gotickou podobu. Tento gotický svatostánek byl však zničen při velkém a rozsáhlém požáru Londýna v roce 1666.
Současná podoba katedrály svatého Pavla pochází od anglického architekta Christophera Wrena. Katedrála se stavěla zhruba třicet let, bylo to v období let 1675 - 1710. Celková suma za výstavbu tohoto velkolepého svatostánku se vyšplhala na 747 954 liber.
Katedrála svatého Pavla se stala důstojným místem řadě slavnostních událostí v životě Velké Británie. V pohnutém 20. století se zde konal kupříkladu státní pohřeb britského státníka W. Churchilla nebo velká svatba prince Charlese a princezny Diany.
Katedrála svatého Pavla je druhou největší církevní stavbou na světě a stolec zde má londýnský arcibiskup. Vrcholem katedrály svatého Pavla je pozoruhodná Whispering Gallery, která se nachází 30 m nad podlahou katedrály a je známá pro svou dokonalou akustiku. Dalších 55 m nad galerií je Golden Gallery, která nabízí úchvatný panoramatický výhled na centrální Londýn.


TOWER OF LONDON

Tower of London byl založen Vilémem Dobyvatelem jako pevnost k obraně města a je tak jednou z nejstarších londýnských pamětihodností. Jeho historie sahá až do 11. Století. Centrální čtvercová část hradu se čtyřmi věžemi je známá jako White tower (Bílá tvrz) a kolem ní se ovíjí dva prstence ochranných kamenných hradeb. Od svého vybudování vykonával Tower of London celou řadu funkcí. Jeho primárním posláním bylo sloužit jako pevnost, časem se z něj stalo i obávané vězení pro hříšníky z vyšších vrstev, popraviště, zbrojnice, pokladnice a kancelář ministerstva obrany. Ve vězeňských kobkách zde strávilo krušné chvíle mnoho osobností nejen britské historie - například neúspěšný anglický panovník Jindřich VI., který zde byl dokonce zavražděn, Guy Fawkes odsouzený za plánování atentátu na britského krále Jakuba I. nebo nacistický předák Rudolf Hess. Tower si také vysloužil přízvisko nejstrašidelnějšího místa Anglie, kde se prý v noci zjevují duchové popravených a umučených.
Odvěkými strážci a obyvateli Toweru jsou Yeoman Warders, populárně přezdívaní jako Beefeateři, jejichž úkolem je zabezpečovat provoz hradu včetně všech příslušných ceremonií a provázet turisty. Potkat je můžete po celém Toweru - díky charakteristickým černočerveným uniformám jsou těžko přehlédnutelní. Stát se jedním z Beefeaterů je velká čest, pro kterou je nutné splnit několik podmínek - být například bývalým členem britské armády nebo získat určitá vyznamenání za dobrou službu vlasti. Jednou z povinností prováděnou každou noc je rituální uzamykání Toweru nazvané Ceremony of the keys (Obřad klíčů). Důležitým Beefeaterem je tzv. Ravenmaster, který má za úkol starat se o blaho osmi havranů chovaných v pevnosti. Podle známé legendy totiž tito havrani nesmí opustit Tower, jinak britská monarchie zanikne - proto mají ptáci zastřižená křídla.
Největším magnetem pro návštěvníky hradního komplexu je klenotnice Jewel House ukrývající britské korunovační klenoty, které jsou zde uloženy od 13. století. Ve skleněných vitrínách zde leží královské koruny včetně největšího diamantu světa Koh-i-nooru a dalších relikvií používaných pro korunovační ceremoniály nových monarchů.


TOWER BRIDGE

Tower Bridge je nejznámější a nejfotogeničtějším mostem Londýna. Klene se přes řeku Temži východně od centra města poblíž pevnosti Tower a finanční čtvrti City. Své jméno získal právě díky Toweru a dvěma charakteristickým neogotickým věžím, které slouží jako jeho pilíře a je možné mezi nimi zvedat střední část mostu, aby mohli proplouvat větší lodě.
Osm let trvající stavba mostu byla zahájena roku 1886 a zaměstnala přes 400 dělníků. Ve své době byl Tower Bridge nejdůmyslnějším zvedacím mostem na světě a pyšnil se propracovaným způsobem svého ovládání. Původní hydraulická zařízení zdvihající mostní rámy jsou dodnes k vidění v prohlídkové části mostu, kam se lze vydat na exkurzi. Zdviže jsou díky modernější technice v provozu i v současnosti, i když ne tak často jako v dobách své největší slávy - ročně se most zvedne asi stokrát.


BUCKINGHAM PALACE

Buckinghamský palác se krásou a pompézností nevyrovná vídeňskému Schönbrunnu nebo francouzskému Versailles, ale pro britský národ má nesmírný význam a na rozdíl od výše zmiňovaných bývalých sídelních komplexů je stále aktivně využíván a nezůstal jen atrakcí pro dychtivé turisty. Budova paláce je šedivý neoklasicistní kvádr se zahradou, který obklopuje ze severu Green Park a z východu St. James's Park a kde začíná bulvár The Mall vedoucí až k Trafalgar Square.
Buckingham palace je již po tři staletí obýván britskou královskou rodinou a zároveň využíván ke státnickým audiencím a recepcím. Nebylo tomu tak vždy - stavbu nechal postavit roku 1703 vévoda z Buckinghamu jako svou rezidenci. Postupně se rozrůstal o nová křídla až do dnešní podoby hodné hlavy mocné monarchie. První vládcem, který sídlo uznal jako svůj oficiální domov, byla roku 1837 královna Viktorie. Její památník se tyčí před budovou paláce a znázorňuje postavu panovnice v sousoší se zosobněnými představiteli viktoriánských hodnot jako Spravedlnost čí Mír.
V současnosti můžete v paláci občas zastihnout i královnu Alžbětu II., nutno však dodat, že Buckinghamský palác není jedinou její rezidencí - další je například Windsorský hrad nedaleko Londýna či skotský zámek Balmoral, kde se královna zdržuje během letních prázdnin. Její přítomnost signalizuje vyvěšená státní vlajka, nazývaná Union Jack.


LONDON EYE

Londýnské oko, anglicky London Eye, které stojí v samotném srdci Londýna, patří k největším vyhlídkovým kolům světa. Bylo slavnostně otevřeno 31. prosince 1999 a nedlouho po svém spuštění se stalo nejnavštěvovanější atrakcí celé Velké Británie. Evropských nej si ale drží víc.
Londýnské oko, které stojí přímo naproti Westminsterskému paláci, mělo původně na řece Temži stát pouhých pět let. Rozhodnutí radnice naštěstí celou situaci definitivně zvrátilo, když povolení změnilo z dočasného na trvalé, a nadobro tak posvětilo existenci své nejvyhledávanější a zároveň nejvýnosnější atrakce. Výdělek, který ročně dosahuje více než osmi set milionů korun, navíc ve světě nemá srovnání.
Kolo je vysoké 135 metrů a je tak nejvyšším v Evropě. Do roku 2006 bylo dokonce nejvyšším ruským kolem na světě, než jej překonal čínský Star of Nanchang.
Londýnské oko má ovšem jedno prvenství mezi nimi jisté - patří co do počtu návštěvníků k nejvyhledávanějším atrakcím na světě. Dokonce se mu podařilo převálcovat i nejslavnější indickou památku Taj Mahal nebo tři velké pyramidy v Gíze.
London Eye nese 32 klimatizovaných kabin, z nichž každá pojme 25 cestujících. V jednom okamžiku se tak na Londýnském oku může svézt až 800 návštěvníků. Jedna otáčka kolem celé osy trvá přibližně 30 minut. Zajímavostí je, že kolo nezastavuje pro nástup cestujících, neboť pohyb je natolik pomalý, že cestující jsou schopni pohodlně nastoupit i vystoupit. Pohybují se rychlostí pouhých 26 cm za sekundu.
Londýnské oko nabízí nepřekonatelný výhled na panoramata hlavního města Anglie. Při jasné obloze dohlédnete až na 50 km. Spatřit tak můžete třeba i hrad Windsor.
Jak už bylo řečeno, Londýnské oko má 32 kabinek. Každá kabinka, která váží okolo 10 tun, symbolicky reprezentuje jednu z 32 čtvrtí Londýna. Poslední kabinka má ale číslo 33. Britové jsou poměrně pověrčiví. Asi by se tak nenašel nikdo, kdo by byl ochoten vstoupit do kabinky s číslem, které je odnepaměti znamením smrti a zkázy. Jednoduše proto byla třináctka vynechána a poslední kabinka získala číslo 33.


TRAFALGAR SQUARE

Trafalgarské náměstí je největší londýnské náměstí a chlouba hlavního města Velké Británie. Již název celého náměstí je srdeční záležitostí britských dějin. Náměstí je totiž pojmenované po slavné bitvě u Trafalgaru, která skončila v roce 1805 vítězstvím hrdého Britského námořnictva nad francouzskou flotilou. Celou úspěšnou bitvu vedl admirál Horatio Nelson, jehož 52 metrů vysoká socha se tyčí uprostřed náměstí.
Na Trafalgarském náměstí se dále nachází dvě krásné fontánky, britská Národní galerie a budova kostela Saint Martin-in-the-Fields.
Trafalgarské náměstí je využíváno k mnoha národním shromážděním. Obyvatelé Londýna si Trafalgarské náměstí například vybírají k mnoha politickým demonstracím. Vedle politiky se zde obyvatelé Londýna scházejí při velmi důležitých sportovních událostech.


NATIONAL GALLERY

Národní galerie je jedna z největších galerií světa. Jsou zde k vidění obrazy s celé západní Evropy. Sbírka, která čítá více než 2 000 exponátů datujících se od středověku až do počátku dvacátého století nabízí díla takových mistrů, jako byli například Monet, Van Gogh, Picasso nebo Leonardo da Vinci.
Národní galerie vznikla zakoupením umělecké sbírky ruského emigranta Angersteina v roce 1824, na kterou uvolnila peníze vláda. Dlouhou dobu galerie sídlila právě v domě Angersteina a až s příchodem nových sbírek se galerie musela poohlédnout po nové budově. Galerii velmi pozvedlo získání obsáhlé sbírky děl italských mistrů z období 15. a 16. století a vrcholných děl z období renesance. Jak se galerie vyvíjela a nakupovali se nové a nové sbírky, od soukromých sběratelů a přibývali nové exponáty, které jako dary věnovali známé osobnosti tehdejší doby. V roce 1966 se vedení galerie rozhodlo přijmout a ustanovit konečnou hranici minimálního stáří obrazů, které se do národní galerie dostanou. Bylo tak ustanoveno že v národní galerii mohou být vystaveny jen obrazy, které vznikly před rokem 1900. Vstup do Národní galerie je pro veřejnost zdarma.


GREENWICH

Greenwich je část Londýna, kde sídlí námořní muzeum, observatoř, nultý poledník i slavný klipr Cutty Sark. Najdete zde i podvodní tunel pro pěší, který vede pod řekou Temží. Funguje od roku 1902 a spojuje londýnskou část Greenwich s Tower Hamlets.
Greenwich je východní „vstupní bránou“ do Londýna a nepochybně ho všichni znají. Právě tady totiž najdete místo, kterým prochází Prime Meridian (nultý poledník), podle kterého se nastavují hodiny po celém světě.
Ve zdejší Královské hvězdárně můžete navštívit zajímavou výstavu o čase a astronomii. Na co se ale většina turistů těší nejvíce, je možnost postavit se jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli – tedy obkročmo přes nultý poledník.
Z hvězdárny je navíc krásný výhled na Canary Wharf, moderní výstavbu vysokých domů a také na Millennium Dome přejmenovaný na O2 Arenu, která u mnoha Londýňanů vyvolala velmi rozporuplné reakce. Tato stavba byla mimo jiné využita jako multifunkční aréna pro Letní olympijské hry 2012.


WINDSOR CASTLE

Zámek Windsor, přesným jménem Windsor Castle je největší a nejstarší obývaný hrad světa. Tak jako v České republice sídlí prezident na Pražském hradě, v Anglii sídlí královna právě na hradě Windsor, na kterém vítá všechny oficiální i neoficiální návštěvy. Panovníci zde sídlí již více než 900 let. K hradu patří i rozsáhlý zámecký park o rozloze 26 akrů. Mohutné věže a opevnění dělají z hradu doslova nedobytnou tvrz. Při pohledu na kulatou věž uvidíte britskou vlajku, nebo královskou standartu – ta značí, že je královna přítomna.
Historie hradu sahá více než 1000 let zpět, do 11. století. Právě v této době ho založil Vilém Dobyvatel. Hrad mohl díky své poloze chránit západní přístup k hlavnímu městu, a zároveň byl pouze hodinu cesty od londýnské pevnosti Tower, kde v té době bylo sídlo anglických panovníků. V průběhu let se hrad postupně měnil a rozrůstal, v závislosti na jeho majiteli a současném architektonickém slohu. Přesto zůstala většina vnějších hradeb, věží a valů na svém místě tak, jak je nechal Vilém Dobyvatel postavit.
Ve 20. Století Windsor zachvátil velký požár, při kterém bylo poškozeno více než 100 místností. Ihned se rozběhly akce na jeho záchranu a během pěti let byl hrad navrácen do své původní podoby a krásy. Zajímavostí je, že většina financí na opravu plynula ze vstupného do královských pokojů v Buckinghamském paláci, které nechala královna zpřístupnit v červenci a srpnu každého roku.
Při prohlídce by vaší pozornosti neměli uniknout Státní apartmány, ve kterých naleznete umělecká díla od Rembranta či Rubense, nebo slavný trojportrét Karla I. V kapli Sv. Jiří najdete ty nejlepší ukázky církevní gotické architektury na území Anglie. Výstavba kaple byla započata v roce 1475 a trvala celých 50 let. V kapli jsou dále uloženy ostatky 10 anglických panovníků a ona sama je duchovním domovem nejvyššího britského rytířského řádu – tzv. Podvazkového řádu. Těsně za ní naleznete vstup do Albertovy kaple, která byla postavena na rozkaz královny Viktorie, k uctění svého manžela Alberta. Světovou raritou je Queen Mary´s Dolls´ House – domeček pro panenky, který vytvořil Sir Edwin Lutyens jako dar královně Mary v roce 1924. V současné době patří mezi nejvyhledávanější místo z celého hradu.
Ať už při vaší prohlídce dáte přednost čemukoliv, neměli byste si nechat uniknout tradiční výměnu hradní stráže. Ta se odehrává každý den kromě neděle přesně v 11:00.